KERESŐ Apróhirdetés Fórum Látogatóknak Cégeknek Szakmai rovatok Rólunk AKCIÓ
 
  www.iparos.hu
Adatlap
A tapéták
A festés
mandm

 - Kül - és beltéri fafelületek (mennyezetek, oldalfalak, homlokzatok stb.) különböző kötőanyagú bevonatokkal való átvonása, díszítése (festése).

 - Kül - és beltéri falfelületek (nyílászáró szerkezetek, épülettartozékok, bútorzatok stb.) különböző kötőanyagú bevonatokkal való átvonása, díszítése (mázolása).

 - Beltéri falfelületek (mennyezetek, oldalfalak) különböző anyagú tapétákkal és tekercses anyagokkal való átragasztása, díszítése (tapétázása).

 - Kül - és beltéri fémfelületek (nyílászáró szerkezetek, csővezetékek, fémszerkezetek, rácsok, korlátok, géptartozékok stb.) különböző kötőanyagú bevonatokkal való ellátása (korrózióvédelem vagy fényezés).

 - Fa, fém, szilikát, üveg és műanyag alapú felületek speciális vegyszerálló, hőálló, tűzvédő, vízálló stb. védőbevonatának elkészítése.

 - Falfelületek bevonattal ellátott hő - és hangszigetelő rendszereinek elkészítése, kül - és beltérben.

 - A fő tevékenységi körbe tartozó feladatok gyakorlása során előforduló egyszerűbb, kisebb volumenű kőműves, gipszszobrász, asztalos, lakatos, üveges és burkoló munkák körébe tartozó, főként javítási munkák elvégzése, elektromos szerelvények fel - és leszerelése, a kapcsolódó szerkezetek és tárgyak állagának védelme, védőtakarással, vagy ideiglenes bevonatokkal.

A szakma  - mester szintű - gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok (feladatcsoportok)

 - Építési munkák és azon belül a szakma körébe tartozó feladatok tervdokumentációinak tartalma és értelmezése.

 - A bevonattal ellátandó felületek állapotának, minőségének esetleges korábbi bevonatainak vizsgálata.

 - Építési előkészítő munkák, a kapcsolódó szerkezetek, felületek védelme.

 - A bevonatok elkészítéséhez szükséges építési segédszerkezetek átvétele, illetve az egyszerű építési segédszerkezetek (létrák, bakok) telepítése.

 - A szakma körébe tartozó, gépkezelői képesítéshez nem kötött gépek telepítése, üzembe helyezése, kezelése és karbantartása.

 - Bevonattal ellátandó felületek felmérése, bevonathatárok kijelölése, a felületek felosztása.

 - Felületek megtisztítása a régi bevonatoktól, vagy a régi bevonatok alkalmassá tétele új bevonatok fogadására.

 - Felületek (fém, fa, gipsz) kisebb hiányosságainak javítása, pótlása.

 - Különböző fajta habarcsok készítésének és bedolgozásának szabályai, eszközei és gépei.

 - Kül - és beltéri falfelületek fehér és színes mészfestése.

 - Beltéri falfelületek festése enyvkötésű festékekkel.

 - Kazein kötőanyagú festés készítése kül - és beltéri falfelületeken.

 - Falfelületek bevonása szilikát kötőanyagú festékekkel.

 - Kül - és beltéri falfelületek bevonása más diszperziós festékkészítményekkel.

 - Kül - és beltéri falfelületek bevonása oldószeres festékkészítményekkel.

 - Díszítések a falfelületeken alkalmazható bevonati anyagokkal (hengerezés, vonalzás, keretezés, felületélénkítés, sablonmintázás, plasztikus festés, márványozás, patinázás).

 - Kül - és beltéri fafelületek favédőszerekkel való bevonása.

 - Színtelen bevonatok készítése kül - és beltéri fafelületeken.

 - Lazúros bevonatok készítése fafelületeken.

 - Fehér és színes bevonatok készítése fafelületeken kül - és beltérben.

 - Díszítések a fafelületeken alkalmazható bevonati anyagokkal (vonalzás, felületélénkítés, sablonmintázás, fautánzatú erezés, patinázás).

 - Beltéri falfelületek, építőlapok tapétázása könnyű, félnehéz és nehéz tapétákkal.

 - Falburkoló anyagok ragasztása beltérben falfelületeken.

 - Speciális anyagok (pl. textil) alkalmazása ragasztott és feszített eljárással.

 - Tekercses hálós anyagok (rauhfazer, üvegszövet stb.) ragasztása falfelületre, átvonása festékanyaggal.

 - Tapétázás folyékony tapétával.

 - Díszítések különböző anyagokkal (bordűrözés, szegés faléccel, textil-, műanyag profillal).

 - Kül - és beltéri acélszerkezetek, nyílászáró szerkezetek stb. bevonása, olaj és műgyanta kötésű oldószeres és vízzel hígítható bevonóanyagokkal.

 - Alumíniumszerkezetek és felületek bevonása különböző bevonóanyagokkal.

 - Horgany és horganyzott felületek bevonása különböző bevonóanyagokkal.

 - Rézfelületek átvonása különböző bevonóanyagokkal.

 - Műanyag alapfelületek bevonása különböző bevonóanyagokkal.

 - Betonfelületek kisebb korróziós kárainak megszüntetése, színtelen, illetve színes védőbevonattal.

 - Beton járófelületek színtelen, illetve színes védőbevonattal való ellátása, feliratozása.

 - Magas hőmérsékletű fémfelületek védőbevonása.

 - Víz alatti beton - és fémfelületek bevonása.

 - Savaknak, lúgoknak, sóknak ellenálló különleges bevonatok készítése.

 - Élelmiszer-tárolók speciális bevonatainak elkészítése.

 - Fafelületek és -szerkezetek tűzállóságát fokozó bevonatainak elkészítése.

 - Fémfelületek és -szerkezetek tűzállóságát fokozó bevonatainak elkészítése.

 - Hagyományos pép és masszamunkák készítése és felújítása.

 - Műgyanta kötőanyagú habarcsok, vakolatok és beltéri díszítőanyagok alkalmazása.

 - Ragasztott hő - és hangszigetelő anyagok alkalmazása kül - és beltéri felületeken.

 - Szerelt hő - és hangszigetelő anyagok alkalmazása kül - és beltéri felületeken.

 - Fugák, repedések, hézagok tömítése és áthidalása pépes és hálós anyagokkal.

 - Speciális keményhab és gipszelemek alkalmazása térdíszítő és felületdíszítési céllal.

 - Padlóburkoló anyagok (szőnyeg, műanyag) leragasztása, fektetése.

 - Parketta és keményfa járófelületek bevonatának készítése, felújítása.

 - Járófelületek szerelt, illetve ragasztott szegélyeinek le - és felszerelése.

 - Kent műgyanta padlóbevonatok és burkolatok készítése.

 - ismerje és alkalmazza a felületi mennyiségek, az idő - és anyagszükségletek a költségek számításához szükséges szabályokat, a mérési és számolási módszereket,

 - ismerje a szakmában használatos anyagok, félkész és késztermékek fizikai és kémiai tulajdonságait, az anyagok keverése és felhasználása során lejátszódó főbb kémiai és fizikai folyamatokat,

 - ismerje a bevonásra kerülő felületek fizikai és kémiai tulajdonságait, az alapfelület és az alkalmazott bevonatrendszer kölcsönhatását,

 - ismerje a környezeti tényezők hatását az alkalmazott bevonatrendszerekre,

 - ismerje a színek keletkezését, a színnek az emberre és környezetre gyakorolt hatását, képes legyen színminta alapján a gyári készítmények színét módosítani, vagy szükség esetén a kívánt színt kikeverni,

 - tudja a sík és térbeli ábrázolás módszereit, ismerje azok eszközeit, a fény és árnyék hatásának törvényszerűségeit,

 - ismerje és alkalmazza azokat a módszereket, eszközöket, amelyekkel megvizsgálható az alapfelületek minősége, állapota és szennyezettsége,

 - ismerje és alkalmazza azokat az eszközöket és módszereket, amelyekkel felismerhető a korábban alkalmazott bevonat fajtája és megállapítható annak állapota,

  - tudja kiválasztani a megrendelői igényeknek, az alapfelületnek és a környezeti behatásoknak leginkább megfelelő bevonati rendszereket,

 - tudja önállóan kialakítani a korszerű, biztonságos és hatékony munkavégzéshez szükséges feltételeket,

 - képes legyen az egyes részfeladatok megtervezésére és megszervezésére, ehhez önállóan tudja kiválasztani a szükséges munkaerőt, eszközöket, anyagokat,

 - ismerje és alkalmazza a felhasználásra kerülő anyagokkal, szerszámokkal, eszközökkel és berendezésekkel, valamint segédberendezésekkel kapcsolatos munka - és környezetvédelmi, tűzelhárítási és biztonságtechnikai előírásokat és eljárásokat,

 - képes legyen veszély esetén önálló intézkedésre, adott esetben a veszély elhárítására,

 - ismerje szakmája helyét az építési folyamatban, képes legyen tevékenységét úgy végezni, hogy ne akadályozza a kapcsolódó szakmák munkáját, illetve idő előtti munkavégzéssel ne veszélyeztesse saját tevékenysége eredményességét és minőségét,

 - tudja önállóan alkalmazni azokat az eljárásokat, amelyek a kapcsolódó felületek és a munkaterületen levő berendezések megvédésére, tisztán tartására szolgálnak,

 - tudja és önállóan alkalmazza azokat a módszereket és anyagokat, amelyeket az alapfelületek hiányosságainak megszüntetésére szolgálnak, illetve azokat alkalmassá teszik tartós és esztétikus bevonat elkészítésére (felület-előkészítés, felület-előkezelés),

 - képes legyen a bevonatrendszerek kialakításához szükséges anyagokat önállóan kiválasztani, kikeverni vagy a felhasználásra beállítani, valamint a bevonatrendszer rétegfelépítéséhez megfelelő sorrendben felhasználni,

 - ismerje és önállóan alkalmazza a különböző bevonattípusok sajátosságainak megfelelő hagyományos és újszerű sík és térbeli díszítési lehetőségeket,

 - képes legyen munkája során a rendellenességek felismerésére, önállóan alkalmazza azokat a módszereket, amelyekkel a munkavégzés közben észlelt hibákat ki lehet javítani vagy meg lehet előzni,

 - tudja azokat a módszereket, amelyek egy bevonat rendeltetésszerű használata mellett, annak élettartamát meghosszabbítják, illetve idő előtti tönkremenetelét megelőzhetik,

 - ismerje a rendeletekben előírt munkahelyi adminisztrációs feladatokat, az anyagátvétellel, minőségi ellenőrzéssel, munkahelyi naplóvezetéssel, minőségbizonylatolással kapcsolatos előírásokat,

 - ismerje a hatályos műemlékvédelmi előírásokat, legyen tisztában szakmája határaival, tevékenységi területével,

 - ismerje a szakmában elvárható magatartási követelményeket (pl. megbízóval, munkatársakkal, alkalmazottakkal és környezettel kapcsolatos emberi magatartási normák), munkája során tudja azokat betartani és betartatni.

 - a munka mennyiségének megállapításához szükséges mérőeszközöket kezelni, az építéshelyszíni felméréseket elvégezni,

 - a szilikáttartalmú, a fa alapanyagú és a fémfelületek építéshelyi vizsgálatait elvégezni, beleértve a nedvességmérő készülék használatát is,

 - a bevonatok állapotának építéshelyi vizsgálatait elvégezni,

 - a kapcsolódó bevonatok, szerkezetek, épülettartozékok szakszerű megvédését, védelem céljából történő fel - vagy leszerelését elkészíteni,

 - a munka elvégzéséhez szükséges létrákat, mázolóbakokat stb. szakszerűen telepíteni, kezelni,

 - a megépített gurulóállványokat és kisgépkezelői vizsgához nem kötött anyagszállító eszközöket mozgatni vagy kezelni,

 - a gépkezelői képesítéshez nem kötött kisgépeket telepíteni, üzemeltetni, az üzemelés közben keletkezett külön szakképesítést nem igénylő kisebb akadályokat elhárítani, a kisgépeket használat után szakszerűen tisztítani, karbantartani,

 - azokat a módszereket a gyakorlatban alkalmazni, amelyekkel a terven megadott részletek a felületeken kijelölhetők, kimérhetők (kijelölés, kicsapás stb.),

 - azokat a szerszámokat és kisgépeket szakszerűen kezelni, amelyekkel a szakmában szokásos méretű felületeket mechanikai úton meg lehet tisztítani,

 - azokat a vegyi eljárásokat alkalmazni, amelyekkel a szakmában szokásos méretű felületeket meg lehet tisztítani,

 - azon anyagokat szakszerűen használni, amelyek a közbenső és fedőbevonatok megfelelő tapadását biztosítják,

 - a fém-, fa - és gipszfelületek hiányosságainak megszüntetésére szolgáló anyagokat kézi és kisgépi eszközökkel szakszerűen felhasználni. A felületi hiányosságokat megszüntetni (pórustömítés, tapaszolás, glettelés stb.),

 - a fehér és színes mészfestés anyagának elkészítését, a bevonat elkészítését, díszítéseit, az ehhez szükséges eszközök használatát, a mészanyag szakszerű oltását,

 - a különböző enyveket felhasználásig előkészíteni, az enyvkötésű festések anyagát megkeverni, szakszerűen felhasználni, a munkához szükséges szerszámokat, kisgépeket kiválasztani, kezelni,

 - a szilikátkötésű kültéri és beltéri festések elkészítését,

 - a vizes diszperziós festékanyagok bel - és kültéri használatát, a festékanyagok színének módosítását, utánigazítását,

 - az oldószeres festékkészítményeket a gyári utasításoknak megfelelően felhasználni, a festékkészítményekből a megfelelő minőségű bevonatot előállítani,

 - a gyakoribb díszítési eljárásokat alkalmazni, a megfelelő szerszámokat, eszközöket kiválasztani, használni (hengerezés, vonalzás, felületélénkítések: szivacsolás, rongyozás, egyszerűbb sablonmintázás, plasztikus vonalzás, patinázás, szín - és durvafröcskölés),

 - a különböző kül - és beltéri favédő szereket használni, ezekkel a megfelelő bevonatokat előállítani,

 - a kültéri és beltéri fafelületek színtelen bevonatait elkészíteni, felújítani,

 - a kül - és beltéri fafelületek színes bevonatait elkészíteni, felújítani,

 - a régi tapétákat eltávolítani, az eltávolításhoz leghatékonyabb módszereket és eszközöket kiválasztani,

 - a tapétafajtákat felismerni, a lehúzható tapétákat megfelelő módon felújítani,

 - a középnehéz tapétákat és a nehéztapéták gyakrabban használt típusait szakszerűen felhasználni, az ehhez szükséges szerszámokat, eszközöket kiválasztani, használni, karbantartani,

 - a nemzetközi jelzéseket, utalásokat felismerni, annak figyelembevételével a munkát elvégezni,

 - a tekercses hálós anyagok (rauhfaser, üvegszövet, rosttapéták) szakszerű alkalmazását, megfelelő festékanyaggal való átvonását, felújítását,

 - kül - és beltéri acélszerkezetek normál igénybevételnek megfelelő (mű)gyanta és olaj kötőanyagú bevonatainak elkészítését (mázolás) kézi és gépi eszközökkel egyaránt,

 - kül - és beltéri alumíniumszerkezetek bevonását elkészíteni,

 - réz - és horganyfelületek időjárásálló bevonását elkészíteni,

 - a betonfelület kisebb korróziós károsodását megszüntetni és a betonfelületek védőbevonását elkészíteni,

  - magas hőhatásnak kitett fémberendezéseket, épülettartozékokat bevonattal ellátni,

 - a gyári késztermékekkel dekoratív plasztikus masszamunkák elkészítését,

 - a ragasztott hőszigetelő rendszereket az előírásnak megfelelően elkészíteni, a megfelelő bevonóanyagokkal ellátni,

 - a repedések, fugák, hézagok tömítését, áthidalását megfelelő pépes vagy szálas anyagokkal tartós kivitelben elkészíteni,

 - a speciális keményhab - és gipszelemeket, térdíszítő és felületdíszítő tartozékokat a megfelelő bevonatokkal ellátni, elhelyezni, felszerelni,

 - parketta és keményfa bevonatának felújítását, illetve új bevonatát megvalósítani,

 - a járófelületeket szegélyező szerelt, illetve ragasztott lábazatokat szakszerűen fel - és leszerelni,

 - megadott színmintának vagy anyagmintának megfelelő festékszínt kikeverni,

 - az anyagokat beazonosítani, a munkahelyen elvégezhető minőségvizsgálatát elvégezni, azokat szakszerűen tárolni, használni,

 - a bevonatok minőségét munka közben ellenőrizni, tapasztalati módszerekkel, illetve egyszerűbb vizsgálatokkal, műszerek használatával,

 - a biztonságos munkavégzés feltételeit kialakítani, ellenőrizni, a saját hatáskörben megszüntethető akadályokat elhárítani,

 - az előírt személyi védőfelszereléseket üzembe helyezni, szakszerűen használni, karbantartani,

 - tűzoltó készüléket kezelni, kisebb tüzet oltani,

 - áramtalanítani,

 - elsősegélyt nyújtani.

 - a műanyag és üveg felületek építéshelyi vizsgálatait,

 - az állványok, emelőszerkezetek szakszerű használata közben szükségessé váló, a balesetek megelőzésére szolgáló beavatkozások lehetőségét elvégezni,

 - a különleges feladatok elvégzésére szolgáló bonyolultabb gépek, berendezések gyakorlati alkalmazását, használatát (melegszóró berendezés, elektrosztatikus festékszóró stb.),

 - a felületek méretpontatlanságainak mérséklésére vagy eltakarására szolgáló módszerek alkalmazását,

 - azon nagyteljesítményű gépek és eszközök kezelését, amelyekkel az ipari méretű szerkezeteket hatékonyan meg lehet tisztítani,

 - a nagyobb felületi hiányosságok megszüntetésére szolgáló módszerek alkalmazását a habarcskészítés és habarcsfelhordás gépeinek használatát, a különböző vakolatfajták előállítását és felhordását,

 - a különböző mésztechnikák közül a sgraffito elkészítését,

 - a kazeinenyv elkészítését, kazeinenyv kötésű festékanyag felhasználását,

 - a gyakorlatot és rajzkészséget kívánó díszítések elkészítését, a megfelelő szerszámok, eszközök kiválasztását, használatát (díszesebb sablonmintázás, szabadkézi pingálás, kontúrozás, plasztikafestés, egyszerűbb aranyozási eljárások, márványozások, fautánzatú erezések stb.),

 - a speciális nehéztapéták (szövettapéta, fémtapéta, természetes anyagú tapéták) használatát,

 - a falburkoló anyagok (pl. tekercses) használatát,

 - a textilanyagok ragasztását, feszítését,

 - a folyékony tapéta használatát, a megfelelő eszközök, szerszámok kiválasztását,

 - a különböző tapétaszegő és díszítőanyagok felhasználását, gyakorlati alkalmazását (bordűrök, falécek, textil, műanyag profilok), ismerje ezek leszedésének, újrafelhasználásának módszereit is,

 - a különleges igénybevételnek kitett acélszerkezetek és épülettartozékok gyártói utasításnak megfelelő speciális műgyanta kötésű bevonatainak elkészítését, szükség esetén a speciális célgépek, szóróberendezések kiválasztásával, működtetésével,

 - a műanyag és üveg felületek bevonatainak elkészítését,

 - beton járófelületek színtelen, illetve színes bevonatainak elkészítését,

 - víz alatti fém - és betonfelület bevonattal való ellátásának megvalósítását,

 - a fa - és fémfelületek tűzállóságát fokozó, az előírt késleltetési időnek megfelelő bevonatainak elkészítését,

 - a hagyományos anyagú masszamunkák elkészítésének módszereit,

 - a műgyanta kötőanyagú habarcsok és díszítővakolatok felhasználását, felhordását a megfelelő eszközökkel,

 - a kezelt hőszigetelő rendszerek alkalmazását, szerelését, bevonattal való ellátását,

 - a speciális keményhab, gipsz és egyéb térdíszítő elemek alkalmazását, felszerelését,

 - az egyszerűbben kezelhető, megvalósítható padlóbevonó anyagok (szőnyeg, műanyag) fektetését, leragasztását,

 - a kent műgyanta bevonatok megvalósítását,

 - a rajzi dokumentálásához szükséges módszerek alkalmazását, a rajzlevétel, rajzi korrekció módszereit, megvalósítását,

 - a szakszerű fényképdokumentáláshoz a felvételek elkészítésének módszereit.

 - a hosszúságmérés módszereit, eszközeit,

 - az egyszerű és összetett felületek számításának szabályait,

 - a szakmában használatos felmérési szabályokat,

 - az anyag - és időszükségletek számításához használatos szabályokat, segédleteket, módszereket,

 - az előkalkuláció fogalmát, módszereit,

 - a költségvetés készítés tartalmi és formai követelményeit,

 - a számlázás alaki és tartalmi követelményeit,

 - az utókalkuláció fogalmát és módszereit,

 - a szakmához kapcsolódó kémiai fogalmakat, törvényeket, jelenségeket,

 - az anyag felépítését, az elemek, atomok, molekulák fogalmát,

 - a vegyületek keletkezését, kémiai képletek fogalmát,

 - az anyagok között lejátszódó kémiai folyamatokat,

 - az oxidok, savak, lúgok, sók fogalmát, fajtáit,

 - a szénvegyületek keletkezését, tulajdonságait,

 - az észtereket és nagymolekulákat,

 - a főbb kémiai anyagvizsgálatokat,

 - a szakmához kapcsolódó fizikai fogalmakat, törvényeket, jelenségeket,

 - a fizikai méret, tömeg fogalmát,

 - az anyagok oldhatóságát,

 - az anyagok halmazállapotát, halmazállapot-változását,

 - a konzisztencia, a tixotropia fogalmát,

 - az anyagon belüli erőhatást, a keménység, rugalmasság, ütésállóság fogalmát,

  - az anyagok közötti erőhatásokat, az alapfelület és a bevonat közötti tapadást,

 - a hajszálcsövesség fogalmát, a kapilláris erőt,

 - a légnedvesség fogalmát, mérését,

 - a diffúzió és ozmózis fogalmát,

 - a hőtani alapfogalmakat, a hőszigetelést,

 - az akusztikus alapfogalmakat, a hangszigetelést,

 - az optikai törvényeket, a színek keletkezését, a színkeverés törvényeit, a színrendszereket,

 - az elektromosság törvényeit, az elektromos áram gyakorlati alkalmazását,

 - a főbb fizikai anyagvizsgálatokat,

 - a műszaki rajz fogalmát, eszközeit, módszereit,

 - a sík és térbeli ábrázolás fogalmait, szabályait,

 - a fény és árnyék keletkezésének, ábrázolásának törvényeit, módszereit,

 - a szabadkézi rajzolás eszközeit, módszereit,

 - a színes ábrázolás, festés eszközeit, módszereit,

 - a művészet és a kézműipar közötti különbségeket és összefüggéseket,

 - a művészi kézművesség fogalmát, szerepét,

 - a giccs fogalmát, ismertetőjegyeit,

 - az építési formákat,

 - a főbb művészettörténeti korszakokat, a különböző korok jellemző stílusjegyeit, ornamentika és színvilágát,

 - a szakma történetét,

 - a műemlékvédelem és műemlékgondozás fogalmát, történetét, törvényeit, eszközeit, módszereit,

 - a műemlékvédelem szervezetét,

 - a szakma feladatát a műemlékvédelem keretein belül,

 - a bevonásra kerülő alapfelületek fajtáit, tulajdonságait,

 - a porózus és tömör, a szerves és szervetlen alapfelületek főbb jellemzőit,

 - a régi és új alapfelület fogalmát, a hibás alapfelület javíthatóságának kérdéskörét,

 - a tartós bevonat készítésének alapfeltételeit,

 - a főbb alapfelület csoportokat,

 - az ásványi alapfelületeket tégla, terméskő, műkő falazatot, a betont,

 - a különböző vakolatfajtákat,

 - a mesterséges építőlapokat, cement, gipszkarton, gipsz - és farosttartalmú lapokat,

 - az építési üveget,

 - a kül - és beltéri hőszigetelő lemezeket,

 - a fa alapfelületeket,

 - a fából készült építőlapokat, a rétegelt lemezt, faforgácslemezt, farost - és fagyapotlemezt,

 - a műanyag alapfelületeket,

 - a régi bevonattal ellátott alapfelületeket,

 - az alapfelületek minőségének, állapotának és szennyezettségének vizsgálati módszereit, eszközeit, dokumentálásának módját,

 - a korábban alkalmazott bevonatok állapotának, fajtájának megállapítására szolgáló módszereket, eszközöket,

 - a szakmában használatos anyagokat, félkész és késztermékeket, az egyes bevonattípusok alkalmazásának területeit, feltételeit, a bevonattípusok tulajdonságait,

 - a környezeti tényezők hatását a bevonatrendszerekre, illetve alapfelületekre,

 - a szakmában használatos szerszámokat, készülékeket, gépeket, berendezéseket, azok felhasználási lehetőségét, hatékony kihasználását, kezelését, karbantartását,

 - a fizikai és kémiai bevonat-eltávolítás felülettisztítás eszközeit,

 - a csiszolás kézi, gépi rozsdaeltávolítás, szemcseszórás égetés, lánggereblyézés eszközeit,

 - a festés, simítás, hengerezés, szórás, mártás, folyatás és öntés, beégetés eszközeit,

 - a létrák, bakok, guruló-, létra - és csőállványok fajtáit, használatát,

 - a tapétázó szerszámokat, készülékeket és a burkoló munkák eszközeit,

 - a biztonságos munkavégzés feltételeit,

 - a hatályos baleset-elhárítási és munkavédelmi, egészségvédelmi előírásokat,

 - az anyagok biztonságos és előírásszerű tárolásának és szállításának szabályait,

 - a leesés megelőzésére teendő intézkedéseket,

 - a veszélyes anyagok felhasználása során betartandó óvó rendszabályokat,

 - az elektromos áramütés megelőzésére teendő intézkedéseket,

 - a tűz elleni védekezés előírásait, módszereit,

 - a tűzoltás módszereit, a tűzeset bejelentési kötelezettségét,

 - a balesetek során teendő intézkedéseket,

 - az elsősegélynyújtás szabályait,

 - a természet és az épített környezet védelmének szabályait,

 - a környezetkímélő munkavégzés teendőit,

 - a nemzetközileg használatos környezetvédelmi jelzéseket,

 - a keletkezett hulladékokkal kapcsolatos előírásokat, teendőket,

 - a munkavégzés során alkalmazható minőségellenőrzési módszereket és a vizsgálat eszközeit,

 - az elkészült bevonatok minősítésére vonatkozó előírásokat, a minőségtanúsítással kapcsolatos előírásokat, teendőket,

 - a kész bevonatok élettartamának növelésére szolgáló eljárásokat, kezelés és karbantartás, felújítás lehetőségét,

 - az anyagok minőségének ellenőrzését, a minőségi kifogások érvényesítésének szabályait, adminisztrációs feladatokat,

 - az építési szerződés fogalmát, tartalmi és formai követelményeit, a szerződésszerű teljesítést, a szerződés módosításának, megszüntetésének szabályait,

 - Falfelület és mennyezet enyves festése, plasztikus vonalkeretezése megadott színminta alapján (alapozott felületen).

 - Falfelület és mennyezet enyves festése, díszítése színfröcsköléssel, keretezéssel (alapozott felületen) megadott színminta alapján.

 - Fafelület mázolása megadott minta szerinti fautánzatú erezéssel egyik ajtólap mázolása alapszínnel, a másik ajtólap mázolt felületén megadott színminta és rajz szerinti erezés.

 - Könnyű papírkárpit ragasztása előkészített mennyezeten, középnehéz vagy nehéz tapéta ragasztása makulatúrázott oldalfalon.


Küldje el ismerősének ezt az oldalt!
Az Ön neve
Címzett neve
Címzett e-mail címe

Az iPAGE ingyen elkészíti weblapját!